Pre Partnerov
 

Služby

APS je poprednou platformou v oblasti inkasapohľadávok typu „distressed debt“. Spoločnosť pôsobí v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe.
Zaisťujeme kompletné spektrum úkonov súvisiacich s portfóliami, od správy portfólií inštitucionálnych investorov tretími stranami až po nákup celých portfólií.

Spravujeme

O portfóliá našich klientov sa v prípade potreby stará až 300 špecialistov, ktorí sa zaoberajú inkasom pohľadávok. Spravujeme portfóliá nezávislých investorov a spolupracujeme i so spoločnosťami, ktoré požadujú správu tretími stranami.

Inštitucionálnym investorom ponúkame možnosť zaistenia celého procesu inkasa. Zároveň sme schopní zaistiť integráciu našich služieb do už existujúcich štruktúr.

Služby vymáhania pohľadávok:

Poradenstvo v oblasti pohľadávok

show-more

Správa hypoték a pohľadávok

show-more

Informácie o hospodárskych výsledkoch

show-more

Zabavenie automobilu

show-more

Reštrukturalizácia

show-more

Správa pohľadávok

Vaši zákazníci sa môžu nachádzať v jednej či vo viacerých krajinách. Musíte preto počítať s jazykovou bariérou, odlišnými zákonmi, ekonomickou situáciou či správaním dlžníkov. Spolupracujeme s viac ako 800 profesionálmi pôsobiacimi v 17 krajinách. Inkaso pohľadávok je vďaka tomu rýchle, efektívne a etické.

APS je poprednou platformou v oblasti inkasa pohľadávok typu „distressed debt“. Pôsobíme v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe. Pri našej práci kladieme veľký dôraz na etiku – komunikujeme s dlžníkmi a zároveň zaisťujeme včasné a riadne splácanie pohľadávok našich klientov.

Spôsoby inkasa pohľadávok:

Telefonické centrum

show-more

Skip Tracing

show-more

Právne kroky

show-more

Inkasní pracovníci v teréne

show-more

Správa investícií

Prinášame reálne výsledky. Vďaka znalosti miestnych pomerov a širokej sieti regionálnych spolupracovníkov dokážeme rýchlo reagovať na zmeny a zároveň sme schopní správne zhodnotiť investície. Klientom tak prinášame výsledky, ktoré od nás očakávajú.

Investujeme z fondov, ktoré odporúča APS – tieto fondy sú financované z prostriedkov poskytnutých inštitucionálnymi investormi a rodinnými investičnými subjektmi. S renomovanými inštitucionálnymi investormi spolupracujeme aj priamo a v jednotlivých prípadoch s nimi spoluinvestujeme do pohľadávok typu „distressed debt“. Zaujíma nás i pridružený trh s nehnuteľnosťami, vďaka ktorému môžeme využiť ďalšie investičné príležitosti v danom regióne.