O nas
 

Spoločnosť APS bola založená v roku 2004. Počas našej 18-ročnej existencie sa nám podarilo zaujať vedúce postavenie v 15 zemiach, a to predovšetkým na trhoch v strednej a juhovýchodnej Európe. Jadro našeho podnikania sa skladá z 3 pilierov - správy alternatívnych aktív, investícií do nehnuteľností a vymáhania pohľadávok po splatnosti.

V APS poskytujeme celú škálu činností vrátane správy správy portfólií NPL pre inštitucionálnych investorov a tretie strany, a taktiež nákupu celých portfólií NPL. V súčasnosti spravujeme 102 portfólií NPL v celkovej nominálnej hodnote presahujúcej 10,3 miliárd Eur.

Naša spoločnosť by tieto úspechy nedosiahla bez najvyšších etických štandardov, ktoré sú od samého začiatku neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej stratégie. Nemenej dôležitou hodnotou je pre nás kontinuita a naši zamestnanci, ktorých oddanosť a práca tvorí pevnú základňu pre celú skupinu. Dlhodobá spolupráca s národnými inštitúciami a nadnárodnými regulačnými orgánmi a bankami robí z APS dôveryhodného a stabilného partnera.

Náš príbeh