Odbornosť,
skúsenosti
a zdroje
potrebné na
správu investícií.