Našich partnerov si vážime
a prinášame im tie najlepšie výsledky na trhu.

Prinášame reálne výsledky

Vďaka znalosti miestnych pomerov a širokej sieti regionálnych spolupracovníkov dokážeme rýchlo reagovať na zmeny a zároveň sme schopní správne zhodnotiť investície. Klientom tak prinášame výsledky, ktoré od nás očakávajú.

Investujeme z fondov, ktoré odporúča APS – tieto fondy sú financované z prostriedkov poskytnutých inštitucionálnymi investormi a rodinnými investičnými subjektmi. S renomovanými inštitucionálnymi investormi spolupracujeme aj priamo a v jednotlivých prípadoch s nimi spoluinvestujeme do pohľadávok typu „distressed debt“.

Zaujíma nás i pridružený trh s nehnuteľnosťami, vďaka ktorému môžeme využiť ďalšie investičné príležitosti v danom regióne.

Naše výsledky

  • 8.1 miliardy € – nominálna hodnota získaných aktív

    *Na základe nominálnej hodnoty akvizície.

  • 14 rokov skúseností so správou portfólií

  • Priemerne dosiahnuté IRR pre APS investorovac viac ako > 20%

    *Na základe evidencie vymožených finančných prostriedkov portfólií s platobnou históriou tri a viac rokov.

  • Akvizícia 82 portfólií s pohľadávkami typu „distressed debt“ (v danom regióne)

Správa fondov

Zaisťujeme kompletné spektrum úkonov súvisiacich so životným cyklom investície. Dosahujeme pritom vynikajúce výsledky, ktoré sú podložené rozsiahlou znalosťou miestnych pomerov.

Investícii sa venujeme od jej vzniku a akvizície až po fázu spravovania (pravidelné predkladanie správ, riadenie výkonnosti, správa peňažných tokov a iné úkony týkajúce sa danej investície).

Poskytujeme investičné poradenstvo pre štyri investičné fondy – regulované i neregulované – a zároveň spolupracujeme s inštitucionálnymi investormi, ktorí sa zameriavajú na pohľadávky typu „distressed debt“. Týmto investorom radíme v prípadoch, kedy spoluinvestujú s fondmi APS.

Nehnuteľnosti

Aktívne vyhľadávame výnosné a bezpečné investičné príležitosti v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe. Vzhľadom na znalosť miestnych pomerov dokážeme dosiahnuť primeranú návratnosť pri vyváženom riziku. Ide o výsledky, ktoré by na nasýtenejších trhoch boli menej pravdepodobné.

Okrem valuácie, právneho a technického poradenstva a iných súvisiacich služieb ponúkame aj komplexnú analýzu investičných rizík a správu nehnuteľností vrátane konzultácií a zastupovania klienta.