APS je poprednou platformou
v oblasti inkasa pohľadávok typu „distressed debt“.
Spoločnosť pôsobí v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe.

Služby

Sme poprednými investormi a správcami v oblasti pohľadávok typu „distressed debt“. Pôsobíme v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe.
Zaisťujeme kompletné spektrum úkonov súvisiacich s portfóliami, od správy portfólií inštitucionálnych investorov tretími stranami až po nákup celých portfólií.

Vaši zákazníci sa môžu nachádzať v jednej či vo viacerých krajinách. Musíte preto počítať s jazykovou bariérou, odlišnými zákonmi, ekonomickou situáciou či správaním dlžníkov. Spolupracujeme s viac ako 800 profesionálmi pôsobiacimi v 15 krajinách. Inkaso pohľadávok je vďaka tomu rýchle, efektívne a etické.

Investujeme do pohľadávok typu „distressed debt“. Pre tento účel využívame fondy, ktoré APS odporúča – tieto fondy sú financované z prostriedkov poskytnutých inštitucionálnymi investormi a rodinnými investičnými subjektmi. Sme partnermi špičkových celosvetových finančných inštitúcií a súkromných investorov. Okrem iného spolupracujeme aj s Medzinárodnou finančnou korporáciou, členom Skupiny Svetovej banky.

Spravujeme

O portfóliá našich klientov sa v prípade potreby stará až 300 špecialistov, ktorí sa zaoberajú inkasom pohľadávok. Spravujeme portfóliá nezávislých investorov a spolupracujeme i so spoločnosťami, ktoré požadujú správu tretími stranami.

Inštitucionálnym investorom ponúkame možnosť zaistenia celého procesu inkasa. Zároveň sme schopní zaistiť integráciu našich služieb do už existujúcich štruktúr.

Nakupujeme

Dlhodobo investujeme do pohľadávok typu „distressed debt“ a v súčasnosti sa môžeme pýšiť 82 úspešne spravovanými portfóliami. Zaujímame sa o podnikateľské a maloobchodné úvery, a to ako zaistené, tak i nezaistené. Dokážeme sprostredkovať financovanie veľkých transakcií, ktorých nominálna hodnota presahuje 1 miliardu € a v rámci našich regionálnych aktivít pracujeme i s menšími portfóliami.

Zaisťujeme kompletné spektrum úkonov súvisiacich so životným cyklom investície, od jej vzniku a akvizície až po fázu spravovania.