Našich partnerov si vážime
a prinášame im tie najlepšie výsledky na trhu.

Celkový počet portfólií

Objem aktív

Viac ako 8.1 miliardy € Celková hodnota získaných aktív*

*Na základe nominálnej hodnoty akvizície.

Správa investícií

Výsledky

Prostredníctvom našich regionálnych pobočiek spravujeme veľké množstvo rôznorodých portfólií.

Inkaso pohľadávok

Služby