Náš tím

Náš tím

 • Tomáš Chloupek

  Tomáš Chloupek

  Member of APS Holding Board of Directors

  Krátky životopis

  So svojou 15-ročnou praxou v oblasti inkasa nesplatených úverov a komerčného bankovníctva sa Tomáš stal kľúčovou osobou zodpovednou za rozvoj a expanziu APS už od jeho vzniku. V minulosti pracoval na oddelení vymáhania pohľadávok Komerčnej Banky. Tomáš je absolventom Právnickej fakulty UK v Prahe.
  Tomáš je hlavným predstaviteľom slovenskej pobočky APS.

 • Zuzana Burmakinová

  Zuzana Burmakinová

  Country Manager, Czech Republic & Slovakia

  Krátky životopis

  Zuzana má za sebou 8 rokov pôsobenia v oblasti finančných služieb vrátane financovania spotrebiteľských úverov a maloobchodu. V minulosti pracovala ako výkonná riaditeľka v medzinárodnej firme s pôsobiskom v Rusku a na Ukrajine. Zuzana získala titul PhDr. z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
  Zuzana má v rámci APS zodpovednsť za prevádzkovú činnosť slovenskej pobočky.

 • Karel Pluhař

  Karel Pluhař

  Marketing a médiá

  Krátky životopis

  Karel sa v oblasti médií, komunikácie a marketingu pohybuje od roku 2005. Pred nástupom do APS pracoval pre Ogilvy PR a rôzne spoločnosti venujúce sa financiám a poradenstvu. Je absolventom Masarykovej univerzity v Brne.