Minulosť

Vznik APS. Spoločnosť bola založená ako kaptívny poskytovateľ služieb pre český trh. Jej riadením a rozvojom bol poverený Martin Machoň.

2004

Založenie APS Slovakia a kúpa prvých portfólií.

2004

Akvizícia portfólií v celkovej hodnote 15 miliónov €.

2005

APS Czech Republic vstúpila na trh s dlhmi zaistenými investičnými nástrojmi.

2012

Implementácia novej stratégie správy aktív. Zmena sa dotkla klientov z oblasti spotrebiteľských finančných služieb, telekomunikačných operátorov a subjektov pôsobiacich v sieťových odvetviach.

2013

Zlúčenie prevádzkových oddelení spoločností APS Czech Republic a APS Slovakia. Inkaso pohľadávok začína v oboch krajinách riešiť telefonické centrum v Prahe.

2014

APS Holding vytvára nový úsek venujúci sa nehnuteľnostiam so zameraním na stredo- a východoeurópsky región.

2015

Martin Machoň, generálny riaditeľ a bývalý minoritný akcionár, sa stáva jediným akcionárom APS Holding.

2015

APS Holding expanduje do Ázie. Otvorenie prvej pobočky vo Vietname.

2015

APS Holding získava NPL portfóliá v Rumunsku. Ich hodnota je 1,3 miliardy € – ide tak o najväčšiu transakciu svojho druhu v juhovýchodnej Európe.

2016

APS získava NPL a Real Estate portfóliá od Hellenic bank

2017

APS otvára nové pobočky v Rakúsku a Bosne a Herzegovine

2018