Budúcnosť

Slovenský trh s NPL prešiel výrazným rozvojom.Aktuálne sa zameriavame na inkaso pohľadávok, investície a nehnuteľnosti, pričom vo všetkých troch oblastiach plánujeme ďalší rast a posilnenie našej súčasnej pozície.