News

3.July 2017

Spoločnosť APS získala od Hellenic Bank portfólio s nesplácanými úvermi a správu nehnuteľností

APS Holding a. s. (APS) získala od Hellenic Bank Public Company Ltd portfólio nesplácaných úverov a nehnuteľností, ktorú bude spravovať novozaložený subjekt APS Debt Servicing Cyprus Ltd („APS Cyprus”). Tak ako bolo oznámené 11. januára 2017, boli prijaté všetky požadované regulačné previerky a 3. júla 2017 začala APS Cyprus svoju činnosť. Spoločnosť APS Cyprus bude… Read more »

7.June 2017

APS získala jedno z najväčších portfólií v juhovýchodnej Európe v nominálnej hodnote 448 miliónov EUR

APS Delta s. r. o., člen skupiny APS Holding a. s. (APS) získala k 30. aprílu 2017 portfólio nesplácaných úverov (NPL) v nominálnej hodnote 448 miliónov eur. Portfólio predala Zagrebačka Banka po získaní pozitívneho stanoviska Chorvátskej národnej banky.   Akvizícia zahŕňa zabezpečené a nezabezpečené korporátne a retailové úvery. Najväčší objem tvoria korporátne pohľadávky po splatnosti… Read more »

10.April 2017

APS získa spoločnosť MARK Zrt. od centrálnej banky Maďarska

Maďarská centrálna banka (Magyar Nemzeti Bank) predá spoločnosti APS Investment s. r. o. (APS), patriacej do skupiny APS, spoločnosť MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MARK), ktorej je jediným vlastníkom.   MARK posilní infraštruktúru APS na maďarskom trhu v úlohe akvizičnej a servisnej spoločnosti zameranej na segment korporátnych pohľadávok po splatnosti. Spoločnosť bola… Read more »

21.March 2017

APS získalo v Maďarsku portfólio s hypotékami v nominálnej hodnote 138,9 miliónov eur

APS Holding, a. s. (APS) spolu s partnerom pôsobiacim na maďarskom trhu, pobočkou spoločnosti Balbec Capital LP, získali od maďarskej UniCredit Bank portfólio nesplácaných úverov pozostávajúce z hypotekárnych úverov na bývanie. Nominálna hodnota portfólia je približne 138,9 miliónov eur (42,7 miliardy HUF). Portfólio bude spravovať APS Hungary Kft.   Finančnými partnermi transakcie sú investičný fond… Read more »

15.February 2017

APS vstupuje do Chorvátska s portfóliom v nominálnej hodnote viac ako 100 miliónov eur

APS Holding a. s. (APS) vstupuje na chorvátsky trh s úspešnou akvizíciou portfólia nesplácaných úverov v nominálnej hodnote výrazne presahujúcej 100 miliónov eur. Novozaložená pobočka by mala mať v prvej polovici roka viac ako 40 zamestnancov.   Akvizícia zahŕňa zabezpečené a nezabezpečené nesplácané korporátne úvery, založené najmä rezidenčnými, komerčnými a priemyselnými nehnuteľnosťami. Portfólio bolo získané… Read more »

11.January 2017

Hellenic Bank a APS podpísali dohodu o správe nehnuteľného majetku a celého portfólia problémových expozícií

Hellenic Bank Public Company Ltd (banka) a APS Holding a. s. dosiahli 10. januára 2017 dohodu o správe nehnuteľného majetku a celého portfólia problémových expozícií banky.   Pre tento účel vznikne nová spoločnosť, v ktorej bude mať banka 49 % akcií a väčšinový podiel (51 %) bude patriť APS Recovery Cyprus Ltd. Operácie súčasného oddelenia… Read more »

18.November 2016

APS začala rokovania s Hrvatska Poštanska Banka

APS a Hrvatska Poštanska Banka (Chorvátsko) podpísali memorandum o porozumení. Obe strany sa zaviazali uzavrieť zmluvu o predaji a nákupe portfólia nesplácaných korporátnych úverov.   18. novembra 2016 podpísala Hrvatska Poštanska Banka memorandum o porozumení so spoločnosťou APS Delta, ktorá patrí do skupiny APS Holding a. s., o predaji nesplácaných korporátnych úverov.   Na základe… Read more »

28.July 2016

APS získala v Rumunsku portfólia nesplácaných úverov v hodnote 1,3 miliardy eur

APS Holding, a. s. (APS) úspešne dokončila v Rumunsku akvizíciu dvoch portfólií nesplácaných úverov v nominálnej hodnote 1,33 miliardy eur.   Prvé portfólio zahŕňa zabezpečené a nezabezpečené úvery pre malé a stredné podniky zabezpečené najmä obytnými, komerčnými a priemyselnými nehnuteľnosťami. Nominálna hodnota portfólia presahuje 1,070 milióna eur. Portfólio bolo získané od významnej medzinárodnej banky pôsobiacej… Read more »

8.June 2016

APS získalo úverové portfólio vo výške viac ako 23 miliónov eur

APS Holding posilňuje po tom, čo do svojej správy zaradila úverové portfólio, ktoré je druhým najväčším predaným v Českej republike za posledných 18 mesiacov. Celková hodnota pohľadávok v portfóliu presahuje sumu 23 miliónov eur. Predávajúcim je významná medzinárodná finančná inštitúcia.   Portfólio získala dcérska spoločnosť švajčiarskej spoločnosti DDM Holding AG (DDM) a tvoria ho desiatky… Read more »