Investorská skupina APS získala v minulom roku viac ako 26 miliónov eur

3.July 2017

APS Holding a. s. (APS) dosiahla celkový príjem viac ako 26,3 milióna eur a dosiahla čistý zisk vo výške 4,9 milióna eur. APS sa rozrástla už piaty rok za sebou a pokračuje v expanzii na európskom trhu.

V roku 2016 sa APS rozšírila o tri európske krajiny: Chorvátsko, Cyprus a Maďarsko. Spoločnosť uzavrela transakcie v celkovej nominálnej hodnote 1,4 mld. eur. Jej rast pokračuje aj v roku 2017: až do dnešného dňa tento rok získané investície presiahnu nominálnu hodnotu 600 miliónov eur a spoločnosť bude v spoločnom podniku s cyperskou Hellenic Bank spravovať pohľadávky vo výške 2,4 miliardy eur.

Martin Machoň, generálny riaditeľ APS: „V minulom roku sme si upevnili svoju pozíciu medzi významnými európskymi investormi v oblasti problémových pohľadávok. Aj napriek nákladným expanziám do Chorvátska, Maďarska a na Cyprus sa nám podarilo pokračovať v raste. Všetky nové krajiny majú značný investičný potenciál, ktorý plánujeme v tomto roku využívať. Práve teraz hľadáme nové príležitosti v Grécku a Taliansku. Čo sa týka investícií, tieto krajiny patria medzi najsľubnejšie v Európe. Dúfame, že reinvestujeme zisk do rozšírenia našej spoločnosti.”

Viktor Levkanič, investičný riaditeľ APS: „Úspešne konkurujeme globálnym investorom. V minulom roku sme uzavreli našu prvú transakciu, ktorá presiahla miliardu eur. Verím, že vďaka detailným poznatkom o jednotlivých krajinách sa naša pozícia výrazne posilní.”

Spoločnosť APS spolu so svojimi partnermi investuje do nesplácaných pohľadávok, predovšetkým do korporátnych dlhov. Cieľom je nájsť vždy riešenie, ktoré umožní dlžníkom prevziať kontrolu nad ich finančnou situáciou a postupne sa vyrovnať so záväzkami. APS prostredníctvom svojich miestnych pobočiek spravuje celý proces vymáhania pohľadávok. Bežnými predajcami sú banky, ktoré priebežným predajom pohľadávok znižujú svoju úverovú angažovanosť a posilňujú pozíciu na trhu.

APS je aktívna najmä v regiónoch strednej a južnej Európy. Spoločnosť je dlhodobo lídrom na trhu v Rumunsku a získala významné postavenie aj v iných európskych krajinách. APS výrazne posilnila svoju pozíciu v regióne:

  • Akvizícia dvoch portfólií v Chorvátsku v nominálnej hodnote viac ako 550 miliónov eur
  • Akvizícia v Maďarsku v nominálnej hodnote 140 miliónov eur
  • Cyperský spoločný podnik s Hellenic Bank (51 % APS, 49 % Hellenic Bank), ktorý spravuje úverové portfólio vo výške 2,4 miliardy eur.

V prípade záujmu o ďalšie detaily pokračujte na výročnú správu za rok 2016:
https://drive.google.com/file/d/0B44B-HQq25Q2NjlVNHd1a3hsVzQ/view