Spoločnosť APS získala od Hellenic Bank portfólio s nesplácanými úvermi a správu nehnuteľností

3.July 2017

APS Holding a. s. (APS) získala od Hellenic Bank Public Company Ltd portfólio nesplácaných úverov a nehnuteľností, ktorú bude spravovať novozaložený subjekt APS Debt Servicing Cyprus Ltd („APS Cyprus”).

Tak ako bolo oznámené 11. januára 2017, boli prijaté všetky požadované regulačné previerky a 3. júla 2017 začala APS Cyprus svoju činnosť. Spoločnosť APS Cyprus bude spravovať nesplácané úvery vo výške 2,3 miliardy eur, nehnuteľnosti vo výške 150 miliónov eur bude spravovať spoločnosť APS. APS Cyprus vznikla začiatkom roku 2017, väčšinovým vlastníkom (51 %) je APS a 49 % akcií vlastní banka. Konečnú kontrolu nad podnikaním spoločnosti APS Cyprus bude mať APS Holding. Cena transakcie je 20,6 milióna eur. Transakciu financujú zdroje APS doplnené o úverové financovanie.

APS Cyprus získala správu od oddelenia správy nedoplatkov banky vrátane zdrojov potrebných na nezávislé vykonávanie správy portfólia. Banka zároveň so spoločnosťou APS Cyprus podpísala desaťročnú dohodu o úrovni služieb na správu portfólia nesplácaných úverov a nehnuteľností. Banka si ponechá vlastníctvo svojich aktív.

Martin Machoň, generálny riaditeľ APS: „Nová akvizícia nám umožňuje vytvoriť prvú platformu na spravovanie pohľadávok na cyperskom trhu. Pokúsime sa využiť veľký potenciál APS Cyprus pre ďalší rozvoj a vyhľadávať nové príležitosti. Tím približne 130 profesionálov i zlepšujúca sa ekonomická situácia sú skvelým základom pre budúce úspechy.“

Victor Angelescu, regionálny riaditeľ APS: „Získali sme silné východiskové postavenie na trhu, čo prináša príležitosti i zodpovednosť. Naším cieľom je nájsť vzájomne prospešné riešenia, ktoré pomôžu dlžníkom získať kontrolu nad ich finančnou situáciou. Splácanie dlhov bude prospešné pre miestne komunity i jednotlivcov.”

Viktor Levkanič, investičný riaditeľ APS: „Sme radi, že máme príležitosť spolupracovať s Hellenic Bank na takej významnej transakcii a veríme, že tento projekt nám umožní zohrať dôležitú úlohu na trhu s problémovými pohľadávkami na Cypre. Model spolupráce spoločného podniku zodpovedá najlepším postupom Európskej centrálnej banky, Medzinárodného menového fondu a Európskej banky pre obnovu a rozvoj, a pomôže podporiť rozvoju cyperskej ekonomiky.”

Od začiatku roku 2017 APS výrazne posilnila svoju pozíciu v regióne. Vďaka svojim portfóliám v Chorvátsku (v nominálnej hodnote viac ako 550 miliónov eur) a Maďarsku (138,9 milióna eur) APS ašpiruje na pozíciu najrýchlejšie rastúceho investora a správcu v oblasti pohľadávok.