APS získala jedno z najväčších portfólií v juhovýchodnej Európe v nominálnej hodnote 448 miliónov EUR

7.June 2017

APS Delta s. r. o., člen skupiny APS Holding a. s. (APS) získala k 30. aprílu 2017 portfólio nesplácaných úverov (NPL) v nominálnej hodnote 448 miliónov eur. Portfólio predala Zagrebačka Banka po získaní pozitívneho stanoviska Chorvátskej národnej banky.

 
Akvizícia zahŕňa zabezpečené a nezabezpečené korporátne a retailové úvery. Najväčší objem tvoria korporátne pohľadávky po splatnosti nasledované nezabezpečenými a zabezpečenými retailovými úvermi. APS spravuje 77 portfólií s nesplácanými úvermi v celkovej nominálnej hodnote presahujúcej 5,1 miliardy eur.

 
Martin Machoň, generálny riaditeľ APS: „Nová akvizícia podtrhuje našu snahu investovať do chorvátskej ekonomiky. Naším cieľom je vyhľadávať viac investičných príležitostí a podporiť znižovanie zadlženosti bánk, ktoré vedie k dlhodobému hospodárskemu rastu. Význam investorov ochotných investovať do nesplácaných úverov rastie najmä teraz, keď ekonomika kolísa. Naším cieľom preto je, aby sa neproduktívny kapitál vrátil rýchlo späť na trh.“

 
Viktor Levkanič, investičný riaditeľ APS: „Sme radi, že máme možnosť spolupracovať so Zagrebačka Banka na tejto strategickej transakcii. Takmer rok sme pripravovali transakciu, na ktorej sa podieľal veľký tím odborníkov v oblasti investícií i špecializovaných poradcov. Táto transakcia predstavuje druhú veľkú akvizíciu portfólia problémových úverov na chorvátskom trhu, ktorá prebehla v roku 2017, a potvrdzuje našu snahu angažovať sa na trhoch západného Balkánu.”

 
Victor Angelescu, regionálny riaditeľ APS pre strednú a východnú Európu: „Získali sme silnú východiskovú pozíciu na trhu a táto nová akvizícia nám prináša nové príležitosti i väčšiu zodpovednosť. Naším cieľom je nájsť vzájomne prospešné riešenia, ktoré pomôžu dlžníkom znížiť dlhové zaťaženie.”

 
Od začiatku roku 2017 skupina APS významne posilnila svoju pozíciu v regióne. Vďaka získaným portfóliám v Chorvátsku (viac ako 100 miliónov eur) a v Maďarsku (138,9 milióna eur) a cyperským spoločným podnikom s Hellenic Bank (51 % APS, 49 % Hellenic Bank; úverové portfólio vo výške 2,4 miliardy eur) smeruje APS k postaveniu byť najrýchlejšie rastúcim investorom a správcom problémových úverov v regióne.