APS získa spoločnosť MARK Zrt. od centrálnej banky Maďarska

10.April 2017

Maďarská centrálna banka (Magyar Nemzeti Bank) predá spoločnosti APS Investment s. r. o. (APS), patriacej do skupiny APS, spoločnosť MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MARK), ktorej je jediným vlastníkom.

 
MARK posilní infraštruktúru APS na maďarskom trhu v úlohe akvizičnej a servisnej spoločnosti zameranej na segment korporátnych pohľadávok po splatnosti. Spoločnosť bola založená v roku 2014 a má funkčnú infraštruktúru na správu portfólií s problémovými pohľadávkami so zameraním na korporátne úvery.

 
Martin Machoň, generálny riaditeľ APS: „Sme radi, že sa spoločnosť MARK stala súčasťou našej medzinárodnej expertnej siete, akvizícia MARK je ďalším krokom k posilneniu našej infraštruktúry. Našimi hlavnými cieľmi sú akvizície a správa veľkého množstva portfólií s pohľadávkami na profesionálnej úrovni.“

 
Viktor Levkanič, investičný riaditeľ APS: „Na transakciách problémových pohľadávok, a to predovšetkým zabezpečených korporátnych úverov a úverov na bývanie, sa v Maďarsku aktívne podieľame už viac ako dva roky. Vidíme silný potenciál pre ďalšie investičné príležitosti a zároveň dôverujeme dlhodobému výkonu ekonomiky.”

 
APS spolu so spoločnosťou Balbec Capital LP získala v marci úverové portfólio s hypotékami vo výške 138,9 milióna eur (42,7 miliardy HUF). Portfólio spravuje spoločnosť APS Hungary Kft. Silná pozícia na maďarskom trhu je súčasťou stratégie APS, ktorá vyhľadáva investičné príležitosti v strednej a juhovýchodnej Európe.

 
Od začiatku roku 2016 rozšírila APS svoju činnosť v Chorvátsku, Maďarsku a na Cypre, kde jej základ tvorí spoločný podnik s Hellenic Bank (APS 51 %, Hellenic Bank 49 %). Novozaložená spoločnosť bude spravovať portfólio problémových pohľadávok v hodnote 2,4 miliardy eur. Transakcia bola schválená Európskou centrálnou bankou a Centrálnou bankou Cypru. Chorvátska pobočka vznikla v januári 2017 a svoju činnosť začala s portfóliom nesplácaných korporátnych úverov v nominálnej hodnote viac ako 100 miliónov eur.