APS začala rokovania s Hrvatska Poštanska Banka

18.November 2016

APS a Hrvatska Poštanska Banka (Chorvátsko) podpísali memorandum o porozumení. Obe strany sa zaviazali uzavrieť zmluvu o predaji a nákupe portfólia nesplácaných korporátnych úverov.

 
18. novembra 2016 podpísala Hrvatska Poštanska Banka memorandum o porozumení so spoločnosťou APS Delta, ktorá patrí do skupiny APS Holding a. s., o predaji nesplácaných korporátnych úverov.

 
Na základe uvedeného memoranda o porozumení sa banka a investor zaviazali, že po získaní súhlasu Chorvátskej národnej banky (CHNB) uzavrú zmluvu o predaji a kúpe portfólia.

 
APS zverejní podrobnejšie informácie a ďalšie detaily po prijatí rozhodnutia CHNB a po uzavretí celej transakcie.