APS získala v Rumunsku portfólia nesplácaných úverov v hodnote 1,3 miliardy eur

28.July 2016

APS Holding, a. s. (APS) úspešne dokončila v Rumunsku akvizíciu dvoch portfólií nesplácaných úverov v nominálnej hodnote 1,33 miliardy eur.

 
Prvé portfólio zahŕňa zabezpečené a nezabezpečené úvery pre malé a stredné podniky zabezpečené najmä obytnými, komerčnými a priemyselnými nehnuteľnosťami. Nominálna hodnota portfólia presahuje 1,070 milióna eur. Portfólio bolo získané od významnej medzinárodnej banky pôsobiacej na rumunskom trhu.

 
Investormi sú Medzinárodná finančná korporácia, člen Skupiny Svetovej banky, APS, spoločnosť zaoberajúca sa správou a inkasom pohľadávok, a ďalší inštitucionálni investori. Táto transakcia je najväčšia svojho druhu v regióne juhovýchodnej Európy.

 
Úlohu poradcu v oblasti pohľadávok prevzali odborníci zo spoločnosti APS a tím KPMG s právnou podporou Tuca Zbarcea & Asociatii, podporu v oblasti nehnuteľností poskytla spoločnosť Syndre Valuation Coldwell Bankers, transakciu pripravila spoločnosť Denton. Portfólio bude spravovať APS.

 
Druhé z portfólií bolo získané od Intesa Sanpaolo Bank Romania. Nominálna hodnota presahuje 261 miliónov eur. Portfólio zahŕňa zabezpečené a nezabezpečené korporátne úvery, a zabezpečené i nezabezpečené retailové úvery kryté najmä obytnými, komerčných a priemyselnými nehnuteľnosťami. Investorom je APS Delta, zriadená za účelom sekuritizácie a zastupujúca APS Holding s podporou ďalších inštitucionálnych investorov, ako napríklad AnaCap Financial Partners.

 
Úlohu poradcu prevzali odborníci na oblasť inkasa pohľadávok z APS, s právnou podporou spoločností Dinulescu & Maxim, Savin & Asociații a Dentons, podporu v oblasti nehnuteľností poskytli Syndre Valuation a Coldwell Bankers. Portfólio bude spravovať APS.

 
Akvizície doplňujú existujúce úverové fondy spoločnosti APS, ktorá spravuje 75 portfólií s problémovými pohľadávkami v celkovej hodnote viac ako 4,7 miliardy eur.

 
Martin Machoň, generálny riaditeľ APS Holding: „Sme radi, že sme úspešne dokončili akvizície týchto významných transakcií a vylepšili tak našu významnú pozíciu na trhu juhovýchodnej Európy. Vďaka našim predchádzajúcim akvizíciám v regióne sme získali cenné skúsenosti v segmente korporátnych a retailových problémových pohľadávok. Oceňujeme tiež spoluprácu s našimi dlhodobými investičnými partnermi v celom regióne.“