APS získalo úverové portfólio vo výške viac ako 23 miliónov eur

8.June 2016

APS Holding posilňuje po tom, čo do svojej správy zaradila úverové portfólio, ktoré je druhým najväčším predaným v Českej republike za posledných 18 mesiacov. Celková hodnota pohľadávok v portfóliu presahuje sumu 23 miliónov eur. Predávajúcim je významná medzinárodná finančná inštitúcia.

 
Portfólio získala dcérska spoločnosť švajčiarskej spoločnosti DDM Holding AG (DDM) a tvoria ho desiatky tisíc nezabezpečených spotrebiteľských úverov.

 
„Na český trh sme vstupovali so zameraním na investičné transakcie zahŕňajúce retailové nezabezpečené nesplácané úvery. Táto významná akvizícia posilní našu pozíciu na stredoeurópskom trhu,” hovorí Gustav Hultgren, generálny riaditeľ DDM.

 
„Veľmi si vážim skutočnosť, že si DDM opäť vybrala APS ako partnera pre správu portfólia. Táto významná transakcia posilní úlohu APS v Českej republike ako významného správcu nesplácaných úverov,” hovorí Martin Hubáček, Country Manager APS.