APS Holding má odteraz jediného akcionára

15.December 2015

Česká skupina APS, riadená spoločnosťou APS Holding SE, ktorá je poskytovateľom služieb v oblasti investícií, správy a inkasa portfólia s pohľadávkami, má odteraz jediného akcionára. Martin Machoň, generálny riaditeľ a predtým menšinový (40 %) akcionár, odkúpil väčšinový podiel od stredoeurópskej investičnej skupiny Slavia Capital.

 
Strany sa dohodli, že hodnotu transakcie nezverejnia. Celková hodnota spoločnosti APS Holding presahuje 20 miliónov eur. V roku 2014 spoločnosť dosiahla tržby 12,31 milióna eur a zisk firmy pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) bol 3,15 milióna eur. V roku 2015 spoločnosť očakáva príjmy vo výške 16 miliónov eur a podľa ukazovateľa EBITDA viac ako 5 miliónov eur.

 
„Naším plánom je pokračovať v raste APS v dlhodobom horizonte. Vidíme príležitosti nielen na nových trhoch v Európe a Ázii, ale aj v nových produktoch, predovšetkým v rozvoji portfólií s nehnuteľnosťami, ako aj v zaistení návratnosti investícií do našich investičných fondov. Pokiaľ ide o územnú expanziu, chceme pokračovať v našom súčasnom tempe rastu, minulý rok sme rozšírili naše aktivity v Grécku a tento rok dokončíme licenčné konanie vo Vietname,” hovorí nový jediný akcionár Martin Machoň.

 
APS je popredná európska spoločnosť v oblasti investícii, manažmentu a inkasa portfólií s pohľadávkami. Prostredníctvom svojich štyroch investičných fondov ponúka jednotlivým investorom návratnosť investícií. Spoločnosť bola založená v Prahe v roku 2004 a zamestnáva 450 ľudí v siedmich európskych krajinách. APS spravuje aktíva v celkovej hodnote viac ako 3 miliardy eur a má dominantné postavenie najmä v juhovýchodnej Európe. V Rumunsku je APS druhou najväčšou českou spoločnosťou po skupine ČEZ. V rámci svojich investičných aktivít APS už dlho spolupracuje s Medzinárodnou finančnou korporáciou (IFC), členom Skupiny Svetovej banky. „V súčasnosti expandujeme do Ázie a zvažujeme expanziu do západnej Európy, kde momentálne zvažujeme niekoľko ponúk a naše ďalšie kroky,” dodáva Martin Machoň.