APS dosiahla v roku 2014 rekordné objemy upisovania nesplácaných úverov

12.January 2015

APS Holding SE (APS) dosiahla v roku 2014 významné míľniky v troch kľúčových oblastiach svojho podnikania:

 1. Upisovanie;
 2. Správa fondov; a
 3. Operácie.

 
Spoločnosť APS v roku 2014 úspešne prevzala a investovala do 11 portfólií nesplácaných úverov (ďalej len “NPL”) v 5 krajinách – v Českej republike, Bulharsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.

 • Z týchto 11 portfólií NPL bolo 5 portfólií zabezpečených úverov a 6 portfólií nezabezpečených úverov.
 • Týchto 11 portfólií má nominálnu hodnotu (“NH”) vo výške približne 1,45 mld. eur, z toho 5 zabezpečených portfólií má NH vo výške približne 1,4 mld. eur a 6 nezabezpečených portfólií má NH vo výške približne 58 mil. eur.
 • Týchto 11 portfólií zahŕňa 34 684 jednotlivých úverov, z toho 5 748 zabezpečených a 28 936 nezabezpečených.
  APS bude aj naďalej spravovať tieto portfólia.

 
Aj v oblasti správy fondov dosiahla APS v roku 2014 niekoľko kľúčových míľnikov:

 • Úspešné zriadenie druhého investičného fondu ALPHA v treťom štvrťroku 2014.
 • ALPHA investovala do 13 portfólií NPL s kombinovanou nominálnou hodnotou vo výške 1,24 mld. eur,
 • APS a IFC súhlasili s financovaním spravovaného účtu IFC, BETA. BETA uskutočnila svoju prvú úspešnú investíciu v treťom štvrťroku 2014.

 
Otvorením pobočky v Grécku v novembri 2014 spoločnosť APS rozšírila svoje pôsobenie a geografické pokrytie.

 
APS je spoločnosť v oblasti investícií, managementu a inkasa portfólií s pohľadávkami. Spoločnosť bola založená v roku 2004 a dnes pôsobí ako nezávislá platforma pre správu aktív v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

 
APS má centrálu v Prahe a zamestnáva viac ako 350 ľudí v 7 krajinách: Českej republike, Bulharsku, Grécku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku a na Slovensku.

 
Spoločnosť APS získala v posledných 10 rokoch viac ako 66 portfólií NPL s viac ako 265 000 expozíciami a aktuálnou nominálnou hodnotou spravovaných aktív vo výške približne 2,7 mld. eur. APS v súčasnosti spravuje tri investičné fondy s investičnými záväzkami vo výške približne 55 miliónov eur.