APS Holding v Rumunsku kupuje portfólio s nesplácanými úvermi v hodnote pol miliardy eur

10.July 2014

Nevýkonné portfólio zabezpečených úverov s objemom 495 miliónov eur bolo predané konzorciu medzinárodných investorov. Vďaka prvej transakcii tohto druhu na rumunskom trhu ju budú môcť nasledovať ostatné banky.

 
Volksbank Romania znížila svoje portfólio nesplácaných úverov (NPL) predajom portfólia NPL s nehnuteľnosťami s celkovým objemom 495 miliónov eur. Banka predala veľký objem záväzkov týkajúcich sa financovania nehnuteľností konzorciu medzinárodných investorov zloženom z Deutsche Bank, AnaCap Financial Partners LLP, H.I.G Capital International Advisers a APS Holding SE. Vďaka tejto transakcii znížila Volksbank Romania podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov pod 8 %, čo je v rumunskom bankovom systéme výrazne pod priemerom.

 
Benoit Catel, prezident Volksbank Romania, likvidáciu portfólia uvítal: „Toto zníženie portfólia NPL predstavuje ďalší míľnik nášho strategického programu. Teraz sa sústredíme na rast ziskového jadra nášho podnikania.“

 
Portfólio pozostáva z NPL (zabezpečené úvery 90 dní po termíne splatnosti) v Rumunsku, z toho retailové úvery na bývanie predstavujú 84 % a zvyšných 16 % tvoria podnikové financie. Portfólio zahrnujúce celkovo 3 566 úverov je založených najmä obytnými a komerčnými nehnuteľnosťami a pozemkami.

 
Alexander Tscherteu, riaditeľ úseku riadenia rizík Volksbank Romania: „Táto transakcia je prvá svojho druhu na rumunskom trhu. Otvára dvere i ostatným bankám, aby tieto transakcie využívali ako jeden z očistných mechanizmov. Nebolo by to však možné bez tímu výborných predajcov i kupujúcich, ako aj s odborníkmi na právne poradenstvo zo spoločnosti Schoenherr a obchodné poradenstvo z PWC.”

 
Pomer platobnej schopnosti Volksbank Romania zostáva silný – viac ako 20 %.

 
Strany sa dohodli, že ďalšie informácie a detaily týkajúce sa tejto transakcie nebudú zverejňovať.