IFC spolu s APS Holding riešia nesplácané úvery vo východnej a južnej Európe

15.May 2014

Medzinárodná finančná korporácia (IFC), člen Skupiny Svetovej banky, sa dohodla s APS Holding, spoločnosťou pre riadenie a správu problémových aktív, na spolupráci pri investovaní do portfólií s nesplácanými úvermi s cieľom obnoviť prístup podnikov a spotrebiteľov k finančným prostriedkom.

 
IFC poskytne až 20 miliónov eur na spolufinancovanie portfólií problémových aktív, vrátane retailových a hypotekárnych úverov, ako aj pôžičiek pre malé a väčšie spoločnosti. Len v Rumunsku by táto spolupráca mohla vyriešiť až 30 000 problémových úverov, odstrániť tieto aktíva zo súvah bánk a uvoľniť kapitál na nové úvery.
Martin Machoň, zakladateľ a generálny riaditeľ APS: „Sme hrdí, že sme sa stali partnermi IFC a vidíme potenciál pre ďalšie rozširovanie našej spolupráce a rozšírenie dostupnosti úverov pre spoločnosti, ktoré to potrebujú.”

 
APS Holding so sídlom v Českej republike bude nakupovať nesplácané úvery v Bulharsku, Čiernej Hore, Rumunsku, Srbsku a potenciálne aj v ďalších krajinách východnej a južnej Európy.

 
“Tento projekt nadväzuje na iniciatívu IFC počas krízy, ktorá mala v mnohých krajinách významný vplyv na rozvoj,” hovorí K. Aftab Ahmed, riaditeľ pre finančné inštitúcie a súkromných investorov IFC. „Prostredníctvom týchto investícií pomôže IFC zabezpečiť, aby banky mohli aj naďalej poskytovať podnikom a jednotlivcom prístup k finančným prostriedkom, čo je pre hospodársku obnovu nevyhnutné.”

 
Táto iniciatíva je súčasťou programu DARP zameraného na nákup a riešenie nevýkonných aktív, refinancovanie životaschopných subjektov a reštrukturalizáciu malých a stredných podnikov. Do dnešného dňa sa IFC zaviazala poskytnúť viac ako 1 miliardu dolárov z vlastného účtu a mobilizovala ďalších 2,7 miliardy dolárov. Prostredníctvom programu DARP umožnila IFC bankám odpísať nesplácané úvery v hodnote až 25 miliárd dolárov a normalizovala záväzky šiestich miliónov domácností a malých a stredných podnikov, čím ich ochránila pred stratou majetku alebo pracovných miest.

 
O IFC
IFC, člen Skupiny Svetovej banky, je najväčšou globálnou rozvojovou inštitúciou zameranou výlučne na súkromný sektor. Fungujeme vo viac ako 100 krajinách, kde využívame náš kapitál, odborné znalosti a vplyv, aby sme pomohli odstrániť extrémnu chudobu a podporili spoločnú prosperitu. Vo fiškálnom roku 2013 naše investície dosiahli na rekordnú výšku takmer 25 miliárd dolárov a využili silu súkromného sektora na vytváranie pracovných pozícií a riešenie naliehavejších výziev rozvoja na svete. Viac informácií nájdete na stránke www.ifc.org.